Македонски  Англиски  Контакт
работен кадар и организација|раководители |едукација |активности|реосигурување|конкуренција|соработка|мисија|продукти
 


Соработка

Тенденција на нашата компанија е да оформи мрежа на клиенти стекнати преку довербата.
Довербата е традиција а секоја традиција треба да се негува.
Им стоиме на располагање на сите големи и мали клиенти работејќи согласно на Европските стандарди за професионалност.
Флексибилноста во исплаќањето на штети во класата на осигурување од автомобилска одговорност, подршка на клиентите за добивање на подобри услови при сите видови на неживотни осигурувања кои ги нудиме и слух за сите нивни желби околу нашата дејност, придонесуваат успешно придобивање на клиенти од секторот на мали и средни претпијатија кои се од иста важност како и големите компании. Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место