Македонски  Англиски  Контакт
работен кадар и организација|раководители |едукација |активности|реосигурување|конкуренција|соработка|мисија|продукти
 


Продукти на компанијата

Во лепезата на услуги кои ги нудиме на нашите клиенти застапени се сите видови на неживотни осигурувања.
Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје со своите услуги се доближува до своите клиенти на професионален начин со навремено и коректно исплаќање на штети, загарантиран квалитет и едноставност во своите понуди.
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место