Македонски  Англиски  Контакт
работен кадар и организација|раководители |едукација |активности|реосигурување|конкуренција|соработка|мисија|продукти
 


Нашата мисија...

Е да бидеме конструктивно фокусирани на осигурителниот пазар во Р. Македонија, отворено да ги разгледуваме потребите и барањата на клиентите како и искрено да се ангажираме и залагаме за нивната потреба да се чувствуваат безбедни без оглед за каков вид на осигурување станува збор.
Конкурентскиот однос да го почитуваме на еден професионален и фер начин и да понудиме оптимални услови за соработка со големите и малите клиенти и секогаш да бидеме свесни дека ние постоиме за да ги задоволиме потребите за осигурително покритие на нашите клиенти. Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место