Македонски  Англиски  Контакт
работен кадар и организација|раководители |едукација |активности|реосигурување|конкуренција|соработка|мисија|продукти
 


Едукација

Во рамки на компанијата се организираат едукативни семинари за оперативниот кадар поради сегашно и понатамошно квалитетно извршување на нивната дејност.Со самото верување во единките, се почитува и негува филозофијата на друштвото и нејзиното хомогено работење

Доколку сметате дека имате способност за комуникација, дарба за продажба и желба за успех, на нашата веб страна можете да се пријавите на нашата обука за нови агенти и застапници во осигурувањето, која што јa организираме еднаш месечно.

Станете и Вие дел од нашиот тим.


 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место