Македонски  Англиски  Контакт
работен кадар и организација|раководители |едукација |активности|реосигурување|конкуренција|соработка|мисија|продукти
 


Активности на Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје и предноста на интересите на клиентите

Тенденцијата на нашата компанија е да создаде доверба кај клиентите. Довербата е традиција а секоја традиција треба да се негува.
Нашата компанија им стои на располагање на истите исполнувајќи ги нивните барања согласно на Европските стандарди и работејќи согласно Законот на Република Македонија.
Градиме активен однос кон нашите сегашни и идни корисници, при што нивните потреби, желби и забелешки во областа на осигурувањето се многу значаен сегмент во креирањето на политиката на нашето Друштво. Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место