Македонски  Англиски  Контакт
Пријавување штети
 

Инфо центар за пријавување на штети

За пријавување на штети

Тел:   ++389 02 3244-619

За информации за статус на штети
Тел:   ++389 02 3244-627
(вторник 12 - 15 час
четврток 12 - 15 час)

Информации за клиенти при настаната штета
Тел:   ++389 075 432-733
(секој работен ден 16 – 21 час,
секој неработен ден 07 - 21 час)

Тел:   ++389 02 3 244 611/640
(секој работен ден 08 – 16 час)


Формулари за пријавување на штети
Пријава на штета - ОДГОВОРНОСТ ОД ДЕЈНОСТ
Пријава на штета - ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО
Пријава на штета - ДОМАЌИНСТВО
Пријава на штета - ТРАНСПОРТ
Пријава на штета - НЕЗГОДА
Пријава на штета - НЕМАТЕРИЈАЛНА
Пријава на штета - ОД АВТООДГОВОРНОСТ
Пријава на штета - ОД ДЕЛУМНО КАСКО
Пријава на штета - ОД КАСКО
Пријава на штета - ОД КРШЕЊЕ НА МАШИНИ, МАШИНСКИ СПРАВИ, ИНСТАЛАЦИИ И АПАРАТИ
Пријава на штета - ОД ПОЖАР
Пријава на штета - КРШЕЊЕ СТАКЛО
Пријава на штета - ОД ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ
Пријава на штета - ОД ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ


Упатства за пријавување на штети
Упатство за АВТООДГОВОРНОСТ
Упатство за КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Упатство за ЗЕЛЕНА КАРТА
Упатство за ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВА НА ШТЕТИПревземете ја потребната пријава, пополнете ја и пратете ја на нашата e-mail адреса.
Во најбрз можен рок ќе бидете контактирани од нашите вработени од одделението на штети.
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место