Македонски  Англиски  Контакт
Здравствено осигурување при патување и престој во странство
 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКА ПОМОШ


Нашата полиса за патничко осигурување Ви ги овозможува следниве осигурителни покритија ширум светот во реномирани здравствени институции преку услугите:
A. Здравствена помош
Болничко лекување од болести и незгода
Лекарска интервенција
Репатријација
B. Осигурување незгода
C. Осигурување на багаж и надомест за загуба на патни документи

Услови за туристичка помош
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место