Македонски  Англиски  Контакт
Oсигурување на имот од пожар и природни непогоди
 

Oсигурување на имот од пожар и природни непогоди


Со ова осигурување ние ви овозможуваме осигурување на: канцеларии, погони, фабрики, мебел, машини, уреди, инсталации, залихи, пари, хартии од вредност.

Осигурувањето на имотот од пожар и други опасности Ви овозможува да ја надоместите материјалната загуба во случај на: пожар и удар од гром, експлозија, силен ветер, град, излевање на водаводна и канализациона инсталација, паѓање на воздушни летала, манифестација и демонстрација. Осигурете се дополнително од ризикот поплава.

Услови за осигурување на имот од пожар и природни непогоди
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место