Македонски  Англиски  Контакт
ON-line ОСИГУРУВАЊЕ
 

ФОРМУЛАРИ ЗА ON-LINE ОСИГУРУВАЊЕ


Врз основа на пополнетата заклучница за осигурување, која што ќе ни ја испратите на E-mail, нашите агенти ќе ја изработат полисата и по Ваша желба ќе ја достават на Вашата адреса.

 

Заклучница за осигурување од автоодговорност
пополнете on-line формулар  |  преземете го формуларот


Заклучница за домаќинско осигурување - полиса

пополнете on-line формулар  |  преземете го формуларотЗаклучница каско осигурување - полиса

пополнете on-line формулар  |  преземете го формуларот


Заклучница патничко осигурување - полиса
пополнете on-line формулар  |  преземете го формуларот
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место