Македонски  Англиски  Контакт
продажна мрежа|регистари|начин на плаќање|заштита на лични податоци
 

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Начинот на плаќање може да биде во готово и со платежни картички. Доколку се плаќа со платежни картички Виза од Стопанска Банка АД Скопје или Виза и Мастер картички од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје може да се плати на 12 месечни рати.

visamasterstbtbs


 Поплаки

Вашите поплаки се наши насоки за подобрување на услугата. Слободно пишете ни ги овде.