Македонски  Англиски  Контакт
Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје
 

ДИРЕКЦИЈА

Бул. Свети Клиент Охридски бр. 26
1000 Скопје

Тел:   ++389 (0)2 3290 760, ++389 (0)2 3244 600
Факс: ++389 (0)2 3290 789
емаил: info@insurancepolicy.com.mkИНФО ЦЕНТАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ШТЕТИ

За пријавување на штети
Тел:   ++389 02 3244-619

За информации за статус на штети
Тел:   ++389 02 3244-627
(во работно време 08 – 16 час)

Информации за клиенти при настаната штета
Тел:   ++389 075 432-733
(секој ден 07 – 21 часПОПЛАКИ

Вашите поплаки се наши насоки за подобрување на услугата. Слободно пишете ни ги овде.
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место