Македонски  Англиски  Контакт
продажна мрежа|регистар на застапници во осигурување|начин на плаќање
 

ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА БАНКОМАТ


Издаваме простор во излог на објекти за поставување на банкомат.

Објектит се :

  • Експозитура Центар, на ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 39, Скопје
  • Експозитура Кочани, на ул. Димитар Влахов блок А зграда 1, Кочани
  • Дирекција на АД Осигурителна Полиса, на бул. Свети Климент Охридски бр. 26 Скопје

За дополнителни информации може да се обратите на 02/3244 638 и е-маил адреса: info@insurancepolicy.com.mk

 

 Поплаки

Вашите поплаки се наши насоки за подобрување на услугата. Слободно пишете ни ги овде.