Македонски  Англиски  Контакт
Домаќинско осигурување 
 

 
Пресметката се однесува на објекти кои се наоѓаат во градски средини и во истите не се извршуваат производствени дејности
 
1. ПОДАТОЦИ
Внеси квадратура на објектот: m2

2.ПОПУСТИ
Изберете некој од попустите:
Попуст за обновено осигурување - 5%:
Попуст за блиндор врата - 5%:
Попуст за лојалност осигуреници-клиенти - 10%:
Попуст за нови осигуреници-клиенти - 10%:
Попуст за годишно немање на штети - 5%:


3. ДОПЛАТОК
Изберете доплаток за:
Осигирување на објектот од поплави и порои од атмосферски води 20%


4. РЕЗУЛТАТ
Сума на осигурување на објектот: 0,00 денари
Осигурување на објект од тврда градба: 0,00 денари
Предмети во домаќинство: 0,00 денари
Одгoворност спрема трети лица: 0,00 денари
Одгoворност од трети лица: 0,00 денари
Трошоци за нужно сместување: 0,00 денари
Доплатокот за осигурување од поплава и порои е: 0,00 денари
Попуст за лојалност осигуреници-клиенти: 0,00 денари
Попуст за нови осигуреници-клиенти: 0,00 денари
Попуст за обновено осигурување: 0,00 денари
Попуст за блиндор врата: 0,00 денари
Попуст за годишно немање на штети: 0,00 денари
Вкупната премија е: 0,00 денари

    Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место