Македонски  Англиски  Контакт
Осигурување: Oпшто осигурување од одговорност
 

 Видови на осигурување

Осигурување од лекарска грешка
Осигурување во продолжена гаранција

Добредојдовте

Добредојдовте на веб страницата на А.Д. Осигурителна Полиса

АД Осигурителна полиса Скопје е првата и засега единствена Национална групација за осигурување во Република македонија. Како таква, ги покрива сите класи на неживотно осигурување, за што повеќе ќе најдете на оваа веб страница.

Работењето на друштвото се одвива преку дирекцијата на друштвото, 20 експозитури и 21 канцеларија распроедени на целата територија на Македонија.

Управувањето и раководењето на друштвото се одвива преку Собранието на акционери, Одборот на директори и извршниот директор.
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место