Македонски  Англиски  Контакт
Пресметка осигурување од авто одговорност на товарни возила 
 
 
1. ПОДАТОЦИ
Селектирај носивост во тони на возилото:

2. БОНУСИ И ПОПУСТИ
Дали мината година сте добиле попуст за немање штета
Селектирајте ја висината на бонусот за претходната година:
3. ДОПЛАТОК
Дали сакате доплаток за возраст
Селектирај доплаток за возраст:
Дали ќе вклучите доплаток за седишта
Дали ќе вклучите осигурување на патници од незгода
Селектирајте број на седишта:
За над 5 седишта обратете се во некоја од нашите Експозитури
Дали ќе вклучите доплаток за стакло
Селектирај моќност на возилото за доплаток стакло:

4. РЕЗУЛТАТ
Износ на премијата: 0,00 денари
   



 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место






2. ПОПУСТИ Изберете некој од попустите: